“Laddade för vändning.”

Patrik Emanuelsson, vd

Kontaktpersoner

Se alla rapporter

Hållbarhet

Hebas ramverk för hållbar finansiering får högsta betyg

Allt ska vara hållbart, allt annat är ohållbart. Allt vi på Heba gör och alla beslut vi fattar har ett hållbarhetsperspektiv. Skulle vi inte agera hållbart har vi ingen framtid. Heba är det trygga och hållbara fastighetsbolaget.

I februari 2024 släppte vi vårt nya ramverk för hållbar finansiering. Ramverket ger oss möjlighet att emittera gröna och hållbarhetslänkade instrument. Det möjliggör för investerare att stötta vårt klimatarbete där mål är att reducera utsläppen av växthusgaser med 50 procent fram till år 2030.

Hebas fastighet Gråalen Norrtälje

Affärsidé och vision

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter med centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen.

Vi erbjuder hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.

Vi drivs av vår vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att skapa trygga och attraktiva bostäder och livsmiljöer.

Heba en tryggare värd

Kallelse till årsstämma i Heba Fastighets AB

Aktieägare kan anmäla sig till Hebas årsstämma 2024. Stämman äger rum onsdag 24 april kl 16.00 på Gamla Riksarkivet i Stockholm.

Pressmeddelanden

Kalender