Styrelsens arbete

Utöver att svara för bolagets organisation och förvaltning är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i strategiska frågor.

Arbetet följer en av styrelsen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbetsformer och arbetsfördelning mellan styrelse och vd samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen.

Styrelsens medlemmar

Lennart Karlsson

Styrelseordförande: Invald 2017
Bor i Stockholm, född 1954, Civilingenjör KTH, Executive MBA Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattning: Vd Heba Fastighets AB (publ), Vd Akademiska Hus Stockholm AB, Vd Förvaltnings AB Galären
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Galären Luleå AB
Aktieinnehav: 100 000 B-aktier
Aktieinnehav inklusive närstående:
160 000 B-aktier
Ordförande är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare.

Christina Holmbergh

Styrelseledamot: Invald 2005
Bor i Lidingö, född 1967, Jur kand
Nuvarande befattning: Delägare och vd i Lansen Förvaltnings AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Lansen Förvaltnings AB, ledamot i Brandkontoret, ledamot i LFE Fastighets AB
Aktieinnehav: 1 848 320 A-aktier, 7 819 608 B-aktier
Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

Lena Hedlund

Styrelseledamot: Invald 2008
Bor i Danderyd, född 1961, Civilekonom, byggnadsingenjör
Nuvarande befattning: Kommunikationschef Länsförsäkringar AB
Tidigare befattning: Chef kundkommunikation Alecta, Kommunikationschef SBAB Bank, Chef Företagsmarknad SBAB Bank.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Cleova Consulting AB och Stubboda Bostad AB
Aktieinnehav: 49 500 B-aktier
Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

Johan Vogel

Styrelseledamot: Invald 2014
Bor i Täby, född 1974, Fastighetsmäklare
Nuvarande befattning: Fastighetsmäklare och delägare i Sjönära AB och Sjönära Fastighetsmäklare Johan Vogel AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Sjönära Fastigheter AB, Sjönära Fastighetsmäklare Johan Vogel AB och Mirmor Holding AB och dess fastighetsägande dotterbolag
Aktieinnehav: 1 866 240 A-aktier, 8 273 992 B-aktier
Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

Tobias Emanuelsson

Styrelseledamot: Invald 2016
Bor i Stockholm, född 1978, Idrottsgymnasium
Nuvarande befattning: Grundare av Randviken Fastigheter AB, Vault Investment Partners AB samt Polar Structure AB. Medgrundare av Scandinavian Property Group A/S (SPG).
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Randviken Fastigheter, Polar Structure, Stadsviken Fastigheter samt Vault Investment Partners.
Aktieinnehav: 0
Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare