MTN-obligationsprogram

Rambelopp: 5 miljarder kronor

Emissionsinstitut: Handelsbanken, Nordea, SEB

Börs: Nasdaq Stockholm, corporate bond list eller sustainable bond list (om gröna obligationer)

Valutor: SEK, EUR, NOK

Löptid: Lägst 1 år

Möjliga räntekonstruktioner: Fast ränta, rörlig ränta, realränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion)

Clearingsystem: Euroclear Sweden (för emissioner i SEK och EUR), Verdipapirsentralen (för emissioner i NOK)

Gällande lagstiftning: Svensk

Emissionsinstitut

Handelsbanken (ledarbank)

Karl Ekholm, kaek09@handelsbanken.se, +46 72 509 92 66

Nordea

Oscar Wilnerson, oscar.wilnerson@nordea.com, +46 739 98 62 68

SEB

Eva Gripsten, eva.gripsten@seb.se, +46 8 506 230 82

Kontakta oss