Ledningens medlemmar

Patrik Emanuelsson

Verkställande direktör
Född 1966
Anställd sedan 2017
Tidigare anställningar: Vd Locum, Vd Micasa Fastigheter, Vice Vd Svenska Bostäder, Fastighetschef Svenska Bostäder
Utbildning: Studier vid Militärhögskolan och IHM
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Fastighets AB Trianon
Aktieinnehav i Heba: 42 000 B-aktier

Hanna Franzén

CFO
Född 1977
Anställd sedan 2019
Tidigare anställningar: Magnolia Bostad, Kungsleden, GE Real Estate
Utbildning: Civilekonom
Tidigare ledande befattningar: Ekonomichef, redovisningschef
Aktieinnehav i Heba: 848 B-aktier

Ulrika Thorildsson

Fastighetschef
Född 1968
Anställd sedan 2019
Tidigare anställningar: Micasa Fastigheter AB, Svenska Bostäder, Ericsson
Utbildning: Driftingenjör
Tidigare ledande befattningar: Fastighetschef, Affärsområdeschef, Driftchef
Aktieinnehav i Heba: 1 200 B-aktier

Henrik Fernström

Fastighetsutvecklingschef
Född 1984
Anställd sedan 2017
Tidigare anställningar: CA Fastigheter AB, Locum AB
Utbildning: Byggnadsingenjör vid Uppsala universitet
Tidigare ledande befattningar: Projektchef Nya Södertälje Sjukhus, Locum
Aktieinnehav i Heba: 1 500 B-aktier

Eva Wase

Kommunikationschef
Född 1969
Anställd sedan 2020
Tidigare anställningar: Ludvig & Co, Micasa Fastigheter AB, Stadsledningskontoret Stockholms stad, Stockholm Visitors Board AB
Utbildning: Journalist
Aktieinnehav i Heba: 600 B-aktier

Sanna Manitski

Hållbarhetschef
Född 1993
Anställd sedan 2020
Tidigare anställningar: Ernst & Young
Utbildning: Fastighet och Finans på KTH
Aktieinnehav i Heba: 1 905 B-aktier