Finansiella mål och riktlinjer 2024-2025

  • Förvaltningsresultatet ska årligen överstiga 200 mkr rensat för bostadsrättsintäkter.
  • Belåningsgraden ska inte överstiga 50 procent.
  • Överskottsgraden ska vara 70 procent.
  • Andelen av koncernens driftnetto från samhällsfastigheter ska öka.
  • Utdelningen årligen ska vara minst 40 procent av förvaltningsresultatet justerat för skatt.

Utfall