Årsstämma 2024

Hebas årsstämma 2024

Hebas årsstämma ägde rum onsdag 24 april kl 16 i Gamla Riksarkivet i Gamla stan, Stockholm.

Årsstämma 2024

Ärenden till årsstämman

För att få ett ärende behandlat på årsstämman krävs att du skickar en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Skicka begäran till:

Styrelsen
Heba Fastighets AB (publ)
Box 17006
104 62 Stockholm

Heba

Aktieägare

Bra att veta om årsstämman

Som aktieägare har du möjlighet att vara delaktig i beslut som rör Heba Fastighets AB. Det sker vid årsstämman, som är vårt högst beslutande organ och hålls en gång per år.

Årsstämman ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Vid årsstämman fattas bland annat beslut om disposition av bolagets vinst och val av styrelse och styrelseordförande.

Den som inte kan delta vid stämman har möjlighet att skicka ett ombud. I dessa fall krävs en fullmakt.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs samma dag efter stämmans avslutande.

Hebas fastighet Draken Södermalm