Hebas ramverk får högsta betyg

Som en del i vårt omfattande hållbarhetsarbete är vårt mål att all finansiering på sikt ska vara grön eller hållbar.

Heba har utformat ramverket för grön och hållbar finansiering tillsammans med Handelsbanken. Ramverket linjerar även med International Capital Markets Associations (ICMA) Green Bond Principles och Sustainability-Linked Bond Principles samt Loan Markets Associations (LMA) Green Loan Principles och Sustainability-Linked Loan Principles.

Ramverket har granskats av den oberoende organisationen Morningstar Sustainalytics. Deras bedömning är att ramverket leder till positiv miljömässig förändring samt värderar Hebas nyckeltal och hållbarhetsmål till ”Very Strong” respektive ”Highly Ambitious”.

Bidrar till att nå målen för klimatarbetet

Heba arbetar långsiktigt för ett hållbart samhälle. Att ta ansvar för organisation, samhälle och miljö är en naturlig del i verksamhetens vardag och präglar allt vi gör. Vårt förhållningssätt ska bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Genom ramverket för grön och hållbar finansiering har Heba möjlighet att emittera gröna och hållbarhetslänkade instrument. Ramverket möjliggör också för investerare att stötta Hebas klimatarbete med mål om att reducera utsläppen av växthusgaser med 50 procent fram till år 2030.

Hebas fastighet Gråalen Norrtälje

Rapportering

Rapportering av grön och hållbarhetslänkad finansiering

Uppföljning av arbetet för grön och hållbar finansiering sker på årsbasis i vår rapport för grön och hållbar finansiering.

Kontakta oss

Andréa Uggla, Finansekonom och tf Hållbarhetschef

070-418 51 34 andrea.uggla@hebafast.se