Hos Heba får hyresgästerna hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Fastigheterna förvaltar vi i egen regi, vilket gör förvaltningen kostnadseffektiv. Dessutom blir det enkelt för oss att leva enligt våra kärnvärden – närvarande, engagerade och trygga.

Heba i korthet

  • Verksamheten startade 1952 i Stockholm
  • Sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Mid Cap
  • Centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen
  • Hyresbostäder och samhällsfastigheter
  • 58 fastigheter, varav 12 samhällsfastigheter (Mars 2024)
  • 3 200 hyreslägenheter, 700 lägenheter i äldreboenden, 350 lokaler
  • Förvaltning: i egen regi
  • 42 medarbetare
  • Kundlöfte: En tryggare värd

Kundlöfte

En tryggare värd

Vi erbjuder trygga hem att trivas i. Miljön i och runt våra fastigheter ska vara välskött och trygg för våra hyresgäster.

Vi är nära och tillgängliga. Vår kunniga och engagerade fastighetsservice, som vi driver i egen regi, finns alltid nära tillhands för våra hyresgäster.

Vi tar ansvar för samhälle och miljö. Vi skapar trygga och attraktiva bostadsområden som gör det möjligt för Stockholmsregionen att växa och där fler får möjlighet att ha en plats att kalla sitt hem. Vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck och underlättar för våra hyresgäster att leva miljövänligt.

Hebas fastighet Opalen i Täby

Organisation

Vi är cirka 40 medarbetare på Heba, med arbetsplatser på huvudkontoret på Södermalm eller ute i fastigheterna på mindre fastighetskontor. Organisationen är starkt kundorienterad och präglas av korta beslutsvägar. Det gör organisationen snabbfotad och handlingskraftig.

Fastighetsförvaltning och flera av våra utvecklingsprojekt sker i egen regi. Våra hyresgäster möter därför i regel alltid en medarbetare när de har kontakt med oss. Vi vill vara nära och tillgängliga för att våra hyresgäster ska känna sig trygga och trivas i sitt hem.

 

Hebas fastighetstekniker

Värderingar

Hebas kärnvärden har vi med oss i allt vi gör och i alla våra relationer med kunder, ägare och samarbetspartner.

Närvarande – I alla våra relationer och kontakter är vi nära, synliga och tillgängliga.

Trygga – Vi är pålitliga, erfarna och har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör.

Engagerade – Vi är öppna, omtänksamma, jobbar hårt och drivs av vilja att utvecklas. Det finns alltid ett till steg att ta.