Klimatneutral verksamhet år 2045

Vi samarbetar och ställer krav

För att nå vårt långsiktiga hållbarhetsmål om att ha en klimatneutral verksamhet år 2045 arbetar vi systematiskt med att minska våra direkta och indirekta utsläpp. Som en del i en kedja med flera aktörer är det även viktigt att vi, utöver det vi kan göra själva, arbetar tillsammans och ställer krav på samarbetspartners och entreprenörer. Arbetet utgår från det vi löpande använder, det avfall vi ger upphov till och de material och produkter som vi sätter in i våra hus.

Hebas kontor Södermalm

Minskad energianvändning

Vi övervakar och styr våra fastigheter i realtid med den mest moderna tekniken kopplad till varje lägenhet.

Heba en tryggare värd

Hållbara hyreskontrakt

Alla hyreskontrakt sedan 2021 är hållbara. Det innefattar att du som hyresgäst hos Heba är skyldig att källsortera och teckna gröna elavtal.

Alla parkeringsplatser ska ha laddningsmöjlighet

För att bidra till utbyggnaden av infrastruktur så att fler väljer fossilfria bilar, ska Hebas alla parkeringsplatser i fastighetsbeståndet erbjuda laddningsmöjlighet senast år 2030.

Heba installerar elbilsladdning vid alla parkeringsplatser

Koldioxidinfångning

Heba var ett av bolagen som var först ut att teckna en avsiktsförklaring med Stockholm Exergi för att köpa minusutsläpp i den framtida Bio-CCS-anläggningen. Det är ett viktigt kompletterande steg för att på sikt kunna uppnå netto-nollutsläpp i hela verksamheten.

Heba en tryggare värd

Miljöcertifiering

Vi miljöcertifierar nyproduktion enligt Svanen, Miljöbyggnad Silver eller bedömd motsvarande nivå. Under 2023 har vi påbörjat arbetet att ta fram en struktur för hur vi kan säkerställa en dokumenterad hållbar drift, i linje med vårt befintliga ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001.

Heba en tryggare värd

Klimatriskanalyser

För att framtidssäkra fastigheter vi bygger och förvaltar värderar vi klimatrisker som kan påverka bolaget, fastigheter eller investeringar. Som del av detta har vi gjort ett omfattande arbetet genom att kartlägga hela fastighetsbeståndets exponering mot ett förändrat klimat.

Det är viktigt att vi förbereder oss för olika samhällsutvecklingar och har en tydligare bild av vilka åtgärder som behövs framåt. Klimatriskerna kopplar vi ihop med finansiell påverkan och presenterar varje år i årsredovisningen.

Heba en tryggare värd

Pressmeddelanden

Kontakta oss

Andréa Uggla, Tf hållbarhetschef, finansekonom

070-418 51 34 andrea.uggla@hebafast.se