En trygg och hållbar placering för den som bryr sig om kvalitet

Vi utvecklar moderna och hållbara bostäder i attraktiva områden med goda kommunikationer, för livets alla faser. Vi skapar värde för både ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.

Vi agerar med yrkesstolthet i allt vi gör. Vi strävar efter att göra saker föredömligt bra. Våra medarbetares inställning och kompetens, vår kostnadseffektiva verksamhet, vår starka finansiella ställning, nöjda hyresgäster, ramverket för grön och hållbar finansiering, vår låga energianvändning. Och inte minst hur vi agerat optimalt i både uppgång och nedgång med bibehållen intjäningsförmåga.

Hebas fastighet Gråalen Norrtälje

Stabil tillväxt genom förvärv och byggmästarstrategi

Våra förvärv ger pengar in i verksamheten tack vare stark finansiell ställning och effektiv organisation.
Framåt tar vi gärna en byggmästarroll där vi bygger både för att äga och sälja.

Hebas ungdomsbostäder fastighet Sötmandeln

Stark finansiell ställning

Låg genomsnittsränta, välbalanserad finansiering, starka nyckeltal i kombination med effektiv förvaltning kommer ge resultat när fastighetsvärdena går upp igen.

Stabil utdelare

Vår starka finansiella ställning, gör att vi premierar utdelning till våra aktieägare som bidrar till att vi kan driva vår verksamhet.

Heba

Hebas hållbara värld

Heba är i framkant vad gäller att driva en ansvarstagande verksamhet. Hållbarhet präglar hela verksamheten och är en aspekt i samtliga beslut som fattas.

Heba det långsiktiga valet

Attraktiva fastigheter

Heba äger attraktiva fastigheter på attraktiv marknad. Våra moderna fastigheter ligger med centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen.

Vi rör oss inom trygga segment. Hyresbostäder och samhällsfastigheter har stor efterfrågan. Samhällsfastigheter med äldreboende har långa hyreskontrakt som uppdateras enligt index.

Utvalda nyckeltal per senaste rapport

Aktuell aktiekurs

Heba i korthet

  • Verksamheten startade 1952 i Stockholm, då två framåtriktade byggmästare slog ihop sina bolag.
  • Sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap
  • Fastigheter med centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen
  • Segment: hyresbostäder och samhällsfastigheter
  • Bestånd: 58 fastigheter, varav 12 samhällsfastigheter (Mars 2024)
  • 3 200 hyreslägenheter, 600 lägenheter i äldreboenden, 350 lokaler
  • 42 medarbetare
  • Förvaltning: i egen regi
  • Kundlöfte: En tryggare värd

 

Femårsöversikt