Insyn och regelverk

Heba följer principerna för bolagsstyrning för att kunna förverkliga strategier och uppnå affärsmål. Genom öppenhet strävar vi efter att ge insyn i beslutsordning, ansvar och befogenheter.

Styrningen regleras främst av Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, Årsredovisningslagens regler för bolagsrapportering, Börsens noteringsavtal, bolagsordningen samt interna policys och riktlinjer.

Sedan 1994 är Heba noterat på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

Beslutsorgan

Hebas tre beslutsorgan

Hebas beslutsorgan står i ett hierarkiskt förhållande till varandra och består av bolagsstämma, styrelse och vd. Revisor utgör kontrollfunktion.

Hebas styrelse

Årsstämma

Hebas årsstämma ägde rum 24 april 2024

Onsdag 24 april 2024 kl 16 ägde Hebas årsstämma rum i Gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm.

Som aktieägare har du möjlighet att vara delaktig i beslut som rör Heba Fastighets AB. Det sker vid årsstämman, som är vårt högst beslutande organ och hålls en gång per år. Kallelse publicerades i mars.

 

Heba

Bolagsordning

Hebas bolagsordning

Bolagsordningen sätter tillsammans med Aktiebolagslagen ramarna för Hebas verksamhet.

Insiderägare